Langkloof Boordstap, Desember 2017

Die 71 Langklowers wat die jaarlikse Langkloof seminaar en boordstap op Maandag, 4 Desember bygewoon het, was in ’n aansienlik meer opgewekte luim as tydens die droogte seminaar in September. Die goeie lentereëns en die vooruitsig dat daar genoeg water sou wees om oeste groot te kry, het gesorg vir entoesiastiese deelname van produsente aan ’n vrae- en antwoordsessie oor oesladingsbestuur. Karen Theron (SU Hortologie), Schalk Reynolds (Philagro) en Schalk van der Merwe (Adama South Africa) het deel van die paneel gevorm.

Voor die paneelbespreking het Theron verskeie aspekte van oesladingsbestuur toegelig.  Sy het ook as mede-outeur ’n praatjie van Anton Müller (Kromco) oor jongboombestuur aangebied. Müller het al heelwat sukses behaal in die aanspreek van die oormatige basale dominansie wat met appelbome in gematigde winterstreke ondervind word, deur ’n kombinasie van die paal van bome en die aanwending van plantgroeireguleerders.

Langkloof Boordstap Des 2017
Produsente is die ene ore in die tweede blad appelblok van Oudrift Estate wat onder net is.

Wiehann Steyn het ’n kort opsomming gegee van Xolani Siboza se appelonderstam evaluasie proewe.  Uit Siboza se resultate is dit duidelik dat daar binnekort goeie verbeterings op bestaande bedryfstandaard-onderstamme beskikbaar gaan wees.

Na al die moeite om bome op die regte onderstam te plant, dit reg op te lei en dan die oeslading goed te bestuur, help dit niks indien die vrugte vanweë fisiologiese defekte uiteindelik nie op die rak beland nie. Gevolglik het Anél Botes van die LNR Infruitec-Nietvoorbij ’n oorsigtelike praatjie oor oppervlakkige brandvlek aangebied en ook aangedui hoe die probleem die hoof gebied kan word.

Twee persele is tydens die boordstap besoek, naamlik ’n jong aanplanting onder nette by Oudrift Estate met toeligting deur Marius Vosloo en ’n peeraanplanting te Vryheid plase waar langsnoei, kerfies en ProGibb toedienings deel uitmaak van Marius Strydom se produksiebestuur proses. — Wiehann Steyn