Die 71 Langklowers wat die jaarlikse Langkloof seminaar en boordstap op Maandag, 4 Desember bygewoon het, was in ’n aansienlik meer opgewekte luim as tydens die droogte seminaar in September. Die goeie lentereëns en die vooruitsig dat daar genoeg water sou wees om oeste groot te kry, het gesorg vir entoesiastiese deelname van produsente […]