PRODUCTION

The Crop Production Programme is run by Prof. Wiehann Steyn – read more about Wiehann’s programme on the Apples and Pears web page.

 

STONE FRUIT PRODUCTION

OORSIG oor ONDERSTAMME vir PERSKES EN NEKTARIENS in SUID-AFRIKA
In Suid-Afrika word tans 1310 ha dessert perskes, 8124 ha taaipitperskes en 1417 ha nektariens verbou (OABS, 2004). Verbouingsareas kom wyd verspreid voor veral in die WesKaap, Mpumalanga, Limpopo, Noordwes Provinsie en die Vrystaat maar ook in die ander provinsies. Uit die aard van die saak word perskes dus verbou onder ’n wye reeks klimmaatsomstandighede. Daar is areas met koue-eenhede van 200 en minder tot 1000 en meer. So is daar baie vroeë, midseisoen en later areas (Stassen, 1992) en natuurlik ook someren winterreënvalstreke. Netso kom groot grondverskille en wisselende grondtoestande (skalie-, sand-, sandleem-, swaarder klei-, vlak-, brak-, nat onderhewige- en hoë vrykalkgronde) voor (Du Preez, 1980). Bostamkutivars is deurslaggewend maar om boomprestasie te optimaliseer moet die mees geskikte onderstam dit ondersteun. Hoë vestiging-, produksie-, pak- en vervoerkoste plaas geweldige druk op winsgewendheid. Die regte kultivar op die mees geskikte onderstam vir spesifieke omstandighede is daarom _ noodsaaklike vereiste vir perskeprodusente. Die produsent moet die keuse reeds vroeg uitoefen en vroegtydig boompies vanaf ’n kweker met ’n betroubare reputasie bestel.
DOCUMENTS:
Onderstamme Perskes Nektariens Stassen(108.5 KB)